0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Redovisning

HGM Revision AB hjälper till med ekonomiservice och redovisning efter kundens önskemål och behov. Utöver bokslut och upprättande av årsredovisning kan vi hjälpa till med den löpande redovisningen. Allt ifrån betalningar och registrering av bokföringsmaterialet, hantering av kund- och leverantörsreskontra till löpande avstämningar. Vi hjälper även till med löneadministration.

För att genomföra vårt arbete effektivt och anpassat till kundens förutsättningar, använder vi oss av såväl traditionella bokföringsprogram som moderna molntjänster. Vi är flexibla och kommer gärna med tips och råd för att underlätta arbetet för våra kunder.

Fundera över vad du behöver hjälp med för att få mer tid över till annat. Vi kan vara lösningen.