0346-73 45 00  |  info@hgm.se

Tjänster

Vi på HGM Revision AB utför tjänster inom redovisning, revision, skatt och ekonomisk rådgivning åt såväl företag som företagare.

Vår målgrupp är ägarledda företag i Halland och vi arbetar för att, med god kompetens, uppfylla varje kunds enskilda behov och förväntningar. Vi arbetar med allt i från den lilla enskilda firman till det medelstora aktiebolaget. Våra kunder återfinns i flertalet olika branscher.